Nanda van Zoolingen

Spiritueel Psychotherapeut

Spirituele psychotherapie

Spirituele psychotherapie is een hele directe vorm van therapie. Je kan deze manier van therapie ook hoogsensitieve therapie of gevoelstherapie noemen. Het doel is om op een hoogsensitieve manier een gevoelsverbinding te maken tussen mij en de cliënt. Tijdens de gevoelsverbinding voel ik werkelijk de emoties van de cliënt. Ook lichamelijke klachten worden op deze manier ervaren en eigen gemaakt. Hierdoor ontstaat er een beeld van de cliënt op het moment van aanvang van de spirituele psychotherapie. Ik breng vervolgens onder woorden wat er wordt ervaren door de cliënt. Dat hoeft dus niet de ervaring te zijn die de cliënt op dat moment heeft maar kan ook met de periode te maken hebben waarin de cliënt zich bevind. Vanuit het ontstaan van dit beeld maak ik een profiel van de persoonlijkheid van de cliënt. Als er op deze manier door mij wordt vertelt welke persoonlijkheid de cliënt heeft en wat er op dit moment in zijn of haar leven als belastend of moeilijk wordt ervaren blijf ik verbonden met de cliënt. Zo kan er direct gereageerd worden op eventuele gemoedsveranderingen of lichaamsspanningen.