Beroepsverenigingen

Zorgverleningsnummer 90 - 026064

Kamer van Koophandel nummer 5623

BTW nummer 074340876 B01

Beroepsvereniging Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen

nummer 990606

 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg                                   nummer 910804RBeroepsvereniging van professionals in sociaal werk

                                               nummer 1638

                                              

        Registerplein voor sociaal professionals

        nummer 461000126

                        AGB – code Praktijk

nummer 90 - 04896

 

Met mijn praktijk ben ik aangesloten bij de Klacht- en tuchtrechtregeling voor cliënten van mijn belangenvereniging, de  VBAG. De voorwaarden daarvoor vind je op de website van de VBAG :

https://vbag.nl/algemene -informatie/klachten.html

Je hebt een klacht. Wat nu? 

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt. Misschien is er sprake van een misverstand en kom je er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het je therapeut dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Meestal lost een goed gesprek met je therapeut jouw onvrede of klacht op.